Astrodom

Letnice 

Včera a dnes jsou Letnice, velmi významný svátek. Pro křesťany je dnes Svatodušní pondělí (Padesátnice – 50 dní po Velikonocích) a teprve teď končí Velikonoce, největší křesťanský svátek. Pro Židy je dnes také veliký svátek, podle Tóry Mojžíš právě dnes převzal desky Starého zákona na hoře Sinaj. Kořeny tohoto svátku můžeme najít samozřejmě v pohanství.

Otevírání studánek

V těchto dnech je voda nejmagičtější, dnes dívky chodily ke studánkám či pramenům a čistily je od větviček a starého listí, zpívaly vodě a mluvily na ni, aby měla krásnou pozitivní energii a dávala lidem život.

K pramenům se nosily dary pro magické vodní bytosti, pro Rusalky (germánské Undiny, řecké Nymfy a Najády), strážkyně pramene či studánky. Kdyby pramen vyschl, Rusalka by zemřela a kdyby byl znečištěný, Rusalka by byla nemocná. Pokud se dívka dobře starala o pramen a zpívala mu, věřilo se, že může dosáhnout spojení s Rusalkou, která mladé děvče naučí kouzla, poví jí, jak léčit nemoci a jak vyvolat lásku u muže.

Voda souvisí s city, a proto jsou dnes vhodná kouzla na lásku – jak na začátku máje, tak i na jeho konci. Pokud máte možnost, tak jeďte dnes navštívit nějakou studánku, pozdravit pramen, napít se jeho léčivé, omlazující vody a pokud tam bude hodně lidí a nebude se vám chtít nahlas zpívat, alespoň mu pošeptejte své přání.

Byla jsem u pramene Svitavy a dlužno říct, že lužní lesy jsou v tomto období nejkrásnější, jarní příroda je naplno probuzená a všude kolem jezírek je podmáčená půda, která v tomto období působí naprosto tajemně.

Léčivý pramen poblíž Prahy je na Svatém Jánu pod skalou. Žil zde poustevník Ivan, který už dávno dopoustevničil, ale pramen Svatého Ivana je zde stále. Křesťanští poustevníci velmi dobře věděli, kde najít energeticky silná, magická místa, použitelná k meditaci.

Ve městě Moravský Beroun v Nízkém Jeseníku pramení léčivá voda Ondrášovka. Odsud pochází můj kamarád, který slyšel vyprávět místní, že dřív byl přístup úplně všude, ale teď si stáčírna Ondrášovky perlivý pramen zabrala pro sebe, abyste si museli léčivou vodu kupovat v lahvi. Ale stejně, i tak se k jednomu prameni dostanete a má také léčivé účinky, jen (podle vyprávěných zvěstí) není tak bublinkový. Pramen se nazývá Staroondrášský, ale účinky má spíše omlazující. Můžete se v něm omýt, napít se, i načepovat domů.

Zázračná Zlatá studánka je na Křemešníku. Protože se zde těžilo stříbro a se stříbrem je často spojen i uran, je voda ve studánce lehce radioaktivní. Začíná téct od Vánoc a teď, na konci května nebo na začátku června, vyschne. Proto se k ní v tomto období koná posvátná pouť. Pokud studánka spustí dvakrát do roka, je to špatné znamení, obvykle se blíží válka nebo epidemie. Tak snad tento rok si dá pauzu až do Vánoc. Právě teď je poslední čas tam zajet a umýt se v léčivé vodě. Podle legendy si v ní za třicetileté války těžce raněný voják omyl svá zranění a byl zase fit. Studánku začali navštěvovat nemocní a chromí a nemohli si ji vynachválit. Vyléčila i slepého a všichni byli spokojeni.

Šumava je na léčivé studánky přímo bohatá a štědrá. Jedno z nejmystičtějších míst je v okolí Kvildy, kde pramení Vltava. Úcta k prameni se prokazovala dřív vybudováním dřevěného domečku, který se postavil nad pramenem a byly zde ponechány krásné džbánečky, z nichž mohli pít žízniví a po zdraví bažící poutníci. Později zde byly vybudovány kapličky.

Voda a vlasy, vlasy a voda

Voda souvisí s vlasy, právě dnes je vhodné zajít si ke kadeřníkovi, popřípadě si umýt vlasy vodou ze studánky. A potom je důkladně rozčesat. Když čistíme studánku nebo pramen, tak symbolicky češeme Rusalce vlasy. To vše se vztahuje k dnešku.