Astrodom

Pozor! Za dveřmi jsou Jezinky!

Harvest Moon - Monica Star

 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

                                                                          Evangelium svatého Jana, 1. kapitola